Nyhet

Nya klimatledaren tror på ett Klimatprotokoll 2.0

Publicerad: 19 september 2023 Senast uppdaterad: 19 september 2023

Efter 13 år som aktivt nätverk har Klimatprotokollet gått in i en ny fas. För att växla upp samarbetet finns nu en klimatledare på plats – en position som axlas av Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef i Uppsala kommun.

Ida Bylund Lindman

Foto: Ida Bylund Lindman, Hållbarhetschef i Uppsala kommun och klimatledare för Uppsala klimatprotokoll

Rollen klimatledare är ett steg i att öka nätverkets genomslagskraft. Klimatledaren ska leda Klimatprotokollets styrgrupp, som nu har ett mer utpekat ansvar för att utveckla Klimatprotokollet i linje med nätverkets mål och syfte. Klimatprotokollet ska också i högre utsträckning prioritera fler operativa arbetsgrupper för att få till mer gemensamma förflyttningar.

– I mitt uppdrag som klimatledare kommer jag ha ett stort kommunikations- och relationsbyggande ansvar och träffa våra medlemsorganisationer löpande – något jag verkligen ser fram emot. Efter 13 år behöver vi testa nya former för att hålla jämna steg med klimatförändringen, ett Klimatprotokoll 2.0, säger Ida Bylund Lindman.

Social hållbarhetsexpert och klimatledare

Ida har i hela sitt yrkesliv jobbat med sociala hållbarhetsfrågor. Hon beskriver att samverkan varit väldigt viktigt i samtliga uppdrag där hon haft en ledande roll.

– Exempelvis inom Socialtjänsten samarbetar vi väldigt mycket med andra myndigheter, inte minst när ett stort antal nyanlända kom till Uppsala kommun 2016 och framåt. Som ledare är jag inlyssnade och vill försöka möta samtliga parters behov men försöker också vara tydlig med de förutsättningar som råder. 

Hur ser din erfarenhet ut av klimatarbete?

– När jag fick tjänsten som hållbarhetschef i Uppsala kommun öppnades mina ögon för det ambitiösa klimatarbetet som drivs i Uppsala men också vilka stora utmaningar som finns på området.

– I ett och ett halvt år har jag fått sätta mig in i allt från plastsortering till laddinfrastruktur och vikten av att alla måste bidra om vi ska nå ett klimatomställt Uppsala. Nu går en stor del av min arbetsvardag åt till att skapa förutsättningar för en ökad takt i klimatomställningen.

Vilka möjligheter ser du för Klimatprotokollet?

– Klimatprotokollet utmärker sig jämfört med andra likande nätverk genom att det funnits länge, har en tydlig lokal prägel och arbetar branschöverskridande. Det är styrkor vi behöver värna samtidigt som vi tar nya kliv mot att öka taken i omställningen.

Vad ser du att Klimatprotokollets roll framöver är?

– Klimatprotokollet sätter Uppsala på kartan i klimatfrågor, och bidrar till att det är här medlemmar väljer att utveckla sina spetsprojekt. Genom Klimatprotokollet bekräftar vi att Uppsala är en stad där klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling är enda vägen framåt.

Vad ser du mest fram emot?

– Klimatfrågan har nu gått in i ett läge där vi behöver höja ribban ordentligt, tänka på ett helt nytt sätt och testa saker som tidigare varit otänkbart. Det är något jag ser fram emot att göra tillsammans med medlemmarna och driva i nätverket. Hör gärna av er till mig om ni vill prata det framtida klimatomställda Uppsala!