Kontakt

Välkommen att kontakta oss med frågor om vårt gemensamma arbete att bidra till lösningar som underlättar att leva och verka klimatmedvetet i Uppsala.

Nyhetsbrev

Prenumerera på Klimatprotokollets nyhetsbrev! I nyhetsbrevet kan du läsa vad som hänt och är på gång i Klimatprotokollet. Nyhetsbrevet kommer ut ca en gång i månaden, och vänder sig både till medlemmar och icke-medlemmar.

Börja prenumerera på Klimatprotokollets nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev


Lasse Andersson

Processledare, Uppsala klimatprotokoll

018-727 65 15

072-574 33 35

lasse.andersson@uppsala.se

Björn Sigurdson

Klimatstrateg, kommunledningskontoret Uppsala kommun

018-727 12 04

bjorn.sigurdson@uppsala.se

Uppsala klimatprotokoll

klimatprotokollet@uppsala.se