Publikationer

Utredningar

Förstudie: Återbruk byggmaterial Uppsala

2021 genomfördes en förstudie för att undersöka de lokala förutsättningar och vägval för att etablera en lokal marknadsplats för återbrukat byggmaterial i Uppsala.

Förstudien fann att det finns ett marknadsmässigt utrymme för och ett starkt behov av att etablera en storskalig återbruksmarknad bestående av återbrukat byggmaterial i Uppsala. Förstudien kan också slå fast att en återbruksmarknad som hanterar, förmedlar och säljer återbrukat byggmaterial utgör en förutsättning för att skapa industriella flöden av återbrukat byggmaterial.

Ta del av förstudien i sin helhet: Förstudie Återbruk byggmaterial Uppsala-tillgänlighetsanp.pdf (PDF, 1 MB)

Projektmaterial

Projekt: Klimateffektiv plastupphandling

I projektet Klimateffektiv plastupphandling agerade medlemmar i Uppsala klimatprotokoll tillsammans för att minska plastens klimatpåverkan. Fokus låg på att förändra upphandlingskriterier för att på så sätt påverka leverantörerna att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast. Projektet pågick mellan mars 2017 och februari 2019.

Ta del av material från projektet