Utredningar och rapporter

Utredningar

Förstudie: Återbruk byggmaterial Uppsala

2021 genomfördes en förstudie för att undersöka de lokala förutsättningar och vägval för att etablera en lokal marknadsplats för återbrukat byggmaterial i Uppsala.

Förstudien fann att det finns ett marknadsmässigt utrymme för och ett starkt behov av att etablera en storskalig återbruksmarknad bestående av återbrukat byggmaterial i Uppsala. Förstudien kan också slå fast att en återbruksmarknad som hanterar, förmedlar och säljer återbrukat byggmaterial utgör en förutsättning för att skapa industriella flöden av återbrukat byggmaterial.

Ta del av förstudien i sin helhet: Förstudie Återbruk byggmaterial Uppsala-tillgänlighetsanp.pdf (PDF, 1 MB)

Ta även del av en artikel publicerad om förstudien.