Klimatbokslut

I slutet av varje protokollsperiod genomförs ett klimatbokslut där protokollsperiodens mål följs upp. Klimatbokslutet är en sammanställning av de inrapporterade utsläppen från protokollsperioden samt en sammanställning av arbetet som skett i fokus- och arbetsgrupperna under samma protokollsperiod.

Protokollsperiod IV

icon_dokument_bokslut.png

Klimatbokslut period IV

Tidigare protokollsperioder

Om du vill ta del av tidigare perioders klimatbokslut kontakta processledningen på klimatprotokoll@uppsala.se.