Temaområde

Transporter

Mål

Arbetet i tema Transporter strävar att nå följande inriktningsmål:

  • Fossilbränslefri egen fordonsflotta
  • Klimatneutrala upphandlade transporter och arbetsmaskiner
  • 70% gång, cykel, kollektivtransport

Fokusgrupper inom tema Transporter


Läs resultat från temaområde Transporter och resor från period III