Temaområde

Produktion och cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär att gå från den linjära modellen "producera – använda – slänga" till en modell som bygger på ett kretslopp, det vill säga där man utvecklar produkter och tjänster som redan från början är gjorda för att användas flera gånger.

Mål

Arbetet i tema Produktion och Cirkulär ekonomi strävar att nå följande inriktningsmål:

  • Avgiftade förnybara material i kretslopp
  • Energieffektiv verksamhet

Fokusgrupper inom tema Produktion och Cirkulär ekonomi


Läs resultat från temaområde Produktion och cirkulär från period III