Temaområde

Klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling

Klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling är ett av två övergripande teman för den här programperioden.