Temaområde

Hållbar stadsutveckling

Mål

Arbetet i tema Hållbar stadsutveckling strävar att nå följande inriktningsmål:

  • Plattform/program för hållbart byggande och förvaltning
  • Indirekt energi och klimat (+ LCA-beräkningar)

Fokusgrupper inom tema Hållbar stadsutveckling

 

Läs resultat från temaområde Hållbar stadsutveckling från period III