Temaområde

Fastigheter

Mål

Arbetet i tema Fastigheter strävar att nå följande inriktningsmål:

  • Fossilbränslefri uppvärmning
  • Klimatneutral uppvärmning
  • Installerad solenergi 30 MW 2020
  • Energieffektivisering

Fokusgrupper inom tema Fastigheter

Läs resultat från temaområde Fastigheter från period III