Våra temaområden

Utifrån fyra temaområden konkretiseras, formas och realiseras det praktiska miljöarbetet i fokusgrupper genom olika aktiviteter och delprojekt.

Hållbar samhällsutveckling och Klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling är övergripande teman under den här programperioden.

De medlemsföretag som har intresse att medverka deltar med en sakkunnig representant. Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta.