Vattenfalls värmeproduktion

Inför period III valde Klimatprotokollet att redovisa medlemmarnas klimatutsläpp utifrån fasta emissionsfaktorer för el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga (2015 års värden). Detta för att lyfta fram utsläppsminskningar som speglar faktiska åtgärder hos medlemmarna, istället för förändrade emissionsfaktorer hos Vattenfall.

Vattenfalls värmeproduktion lyftes istället ut till ett eget mål. Målet till år 2020 är att fasa ut användningen av torv och därmed halvera utsläppen av växthusgaser jämfört med 2015. Planeringen för utfasning har fortskridit under perioden. Planerna omfattar att under 2018 konvertera hetvattenpannan från torv till biobränsle, samt två reservoljepannor till bio-olja. 2020 blir första helåret utan torv-eldning. 2021 tas ny biobränsle-panna i drift istället för torvpannan.