Sol

I fokusgrupp Sol inspirerar medlemmarna varandra för att uppnå en ökad mängd installerad solel. Intresset för solel är stort och Uppsala ligger i topp vad gäller solelsatsning i Sverige. Fokusgruppen bidrar till denna utveckling och den snabba installationstakten innebär att kunskaps- och erfarenhetsutbyten är av stor vikt.

Centralt för fokusgruppen är studiebesök på olika platser där verksamheter öppnar upp för att visa på olika typer av installationer och tekniker.

Vidare är exempel på teman som kommit upp under träffar uppföljning och visualisering av solelproduktion, byggnadsintegrerad solel, batterilager, regelverk samt nyheter på marknaden och aktuell forskning.

Deltagare i fokusgruppen

Akademiska hus
Castellum
Energikontoret Mälardalen
Fyrishov
HP Solartech
Ihus
IKEA
Jordens Vänner
Klimataktion
Region Uppsala
Returpappercentralen
Skolfastigheter AB Uppsala
Solibro
STUNS
Svenska Kyrkan
Upplands energi
Uppsala kommun
Uppsala Parkering AB
Uppsala universitet
Uppsala Vatten & Avfall AB
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall
WSP

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Mirja Cedercrantz (STUNS)
mirja.cedercrantz@stuns.se

Emma Ytterström (STUNS)
emma.ytterstrom@stuns.se