Mat och klimat

Fokusgrupp Mat och klimat startade upp under våren 2018 och är den nyaste fokusgruppen i Klimatprotokollet. Gruppen avser att vara en plattform för samverkan inom området i syfte att minska matens miljö- och klimatpåverkan.

Gruppen kommer framöver att arbeta med frågor kopplade till exempelvis minskade utsläpp från livsmedelsproduktionen, minskat matsvinn, hållbara upphandlingskriterier och klimatneutrala jordbruk. Ett starkt fokus för gruppen är också att arbeta med informationsspridning om matens miljö- och klimatpåverkan för att på så sätt uppmuntra till mer aktiva och klimatsmarta val hos konsumenter.

Flera av gruppens medlemmar medverkar i projektet Klimatprofilering av restauranger, förkortat KlimatGott. Projektet vänder sig till restauranger som vill utvecklas genom sitt klimatarbete och bättre kunna möta förväntningar från uppdragsgivare och kunder.

Deltagare i fokusgruppen

CEMUS
Eurest
Fazer
ICA Kvantum
IKEA
Kjell Sjelin Lantbruk
Klimataktion
KRAV
Länsstyrelsen
Naturskyddsföreningen
Radison Blu
Region Uppsala
SLU
Sodexo
UKK
Uppsala kommun
Uppsala stadsmission
Uppsala universitet
WWF

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information.

Fokusgruppsledare

Gunilla Meurling (Uppsala kommun)
gunilla.meurling@uppsala.se

Staffan Lindberg (Klimataktion)
koldioxidbantaren@gmail.com