Fokusgrupp Jakten på plasten

Mängden fossil plast i avfallet som energiåtervinns i Uppsala utgör 40 procent av de totala koldioxidutsläppen från avfallsförbränningen i Vattenfalls kraftvärmeverk. Detta gör arbetet med den fossila plasten till en viktig fråga och därför bildades fokusgruppen Jakten på plasten.

Fokusgruppen arbetar för att minimera den fossila plastanvändningen, öka återvinningen av plast samt öka efterfrågan på återvunnen och förnybar plast. Inom fokusgruppen finns också arbetsgruppen Plastupphandling som inriktar sig på kravställning i upphandling kopplat till plast. 

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med medlemskansliet för mer information.

Fokusgruppsledare

Anna Sandström (Uppsala kommun)
anna.stenberg-sandstrom@uppsala.se

Engagemang i fokusgruppen

I fokusgruppen medverkar Akademiska hus, Cytiva, Galderma, Klimataktion, Novavax, Region Uppsala, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Thermo Fisher, Tyréns, Uppsala Arenor och Fastigheter, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsala Vatten & Avfall, Vattenfall Värme