Jakten på plasten

Mängden fossil plast i avfallet som energiåtervinns i Uppsala utgör 40 procent av de totala koldioxidutsläppen från avfallsförbränningen i Vattenfalls kraftvärmeverk. Detta gör arbetet med den fossila plasten till en viktig fråga och därför bildades fokusgruppen Jakten på plasten.

Fokusgruppen arbetar för att minimera den fossila plastanvändningen, öka återvinningen av plast samt öka efterfrågan på återvunnen och förnybar plast.

2017-2019 drevs projektet Klimateffektiv plastupphandling inom fokusgruppen där sju medlemmar samarbetade. Fokus låg på att förändra upphandlingskriterier för att på så sätt påverka leverantörerna att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast.

Deltagare i fokusgruppen

Fresenius Kabi
IKEA
Klimataktion
Länsstyrelsen Uppsala län
Ragn-Sells
Region Uppsala
Returpappercentralen
SLU
Svenska Kyrkan
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsala Vatten & Avfall AB
Uppsalahem AB
Vattenfall

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information.

Fokusgruppsledare

Anna Hilding (Uppsala kommun)
anna.hilding@uppsala.se