Hållbart resande

Samarbetet på området har en tydlig koppling till Klimatprotokollets klimatutmaningar. Bland annat har en gemensam resvaneundersökning för tjänsteresor och arbetspendling tagits fram för att identifiera vilka åtgärder som ger mest effekt för att minska klimatpåverkan från dessa resor.

Kontakt:

Emma Henning (Uppsala kommun)
emma.henning@uppsala.se

Lina Brynö (UL)
lina.bryno@regionuppsala.se

Ingrid Lembke von Schéele (Uppsala kommun)
ingrid.vonscheele@uppsala.se