Hållbar stadsdelsutveckling

I fokusgrupp Hållbar stadsdelsutveckling ligger fokus på erfarenhetsutbyte och samverkan inom områdesvis stadsutveckling. Uppsala är en av de städer som bygger mest i Sverige och flera nya stadsdelar planeras. Fokusgruppen har ett brett deltagande med medlemmar från olika samhällssektorer och branscher där majoriteten består av fastighetsägare, byggaktörer och konsulter.

Framöver kommer fokusgruppen titta särskilt på ekosystemtjänster och klimatanpassning. Gruppen följer också processen för stadsdelsutvecklingsprojekten i exempelvis Ulleråker och Rosendal.

Deltagare i fokusgruppen

Act Management
Bjerking
Gamla Uppsala Buss
Ihus
Jordens Vänner
Krook & Tjäder
NCC
Ramböll
S:t Eriks
Skanska
Svenska Kyrkan
Tengbom
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsalahem AB
Vasakronan
White
WRS
WSP

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information.

Fokusgruppsledare

Elin Stening (Uppsala kommun)
elin.stening@uppsala.se

Lars Johansson (STUNS)
lars.johansson@stuns.se

Ingrid Nilsén Boklund (Ramböll)
ingrid.nilsen.boklund@ramboll.se