Hållbar stadsdelsutveckling

I fokusgrupp Hållbar stadsdelsutveckling ligger fokus på erfarenhetsutbyte och samverkan inom områdesvis stadsutveckling. Uppsala är en av de städer som bygger mest i Sverige och flera nya stadsdelar planeras. Fokusgruppen har ett brett deltagande med medlemmar från olika samhällssektorer och branscher där majoriteten består av fastighetsägare, byggaktörer och konsulter.

Under period IV har gruppen haft ett riktat fokus mot ekosystemtjänster. Gruppen följer också processen för stadsdelsutvecklingsprojekten i Ulleråker och Rosendal. Fokusgruppen har även startat flera arbetsgrupper som arbetar riktat i vissa frågor, exempelvis för att underlätta jämförelser av nya stadsdelar.

Deltagare i fokusgruppen

Bjerking
Gamla Uppsala Buss
Jordens Vänner
Krook & tjäder
NCC
Ramboll
S:t Eriks
Skanska
Sportfastigheter
STUNS
Svenska Kyrkan
Tengbom
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsalahem AB
Vasakronan
White
WRS
WSP

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information.

Fokusgruppsledare

Elin Stening (Uppsala kommun)
elin.stening@uppsala.se

Lars Johansson (STUNS)
lars.johansson@stuns.se

Ingrid Nilsén Boklund (Ramböll)
ingrid.nilsen.boklund@ramboll.se