Byggmaterialval

Fokusgrupp Byggmaterialval träffas för erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samverkan när det gäller materialval inom byggsektorn. Fokus ligger på att minska klimatpåverkan från betong och att bygga mer i trä. Vidare är en viktig fråga för gruppen att hitta metoder och verktyg för att bättre kunna mäta de faktiska utsläppen av växthusgaser i byggprocessen.

En stor del av Fokusgruppens arbete sker i arbetsgrupper på olika teman:

• Cirkulära materialflöden
• Bygga mer i trä
• Betong och stål
• Masshantering och anläggning
• Byggplast

Inom arbetsgruppen 'Cirkulära materialflöden' har en arbetet med en förstudie startats med målet att skapa en återbruksmarkand av byggmaterial i Uppsala. Förstudien ska undersöka möjligheter, hinder och vägval för att genomföra återbruk av byggmaterial i Uppsala, samt identifiera de klimat- och samhällsvinster en återbyggdepå genererar.

Deltagare i fokusgruppen

Afry
Bjerking
Climate Recovery
Cytiva
IsoTimber
Karavan arkitekter
Krook & tjäder
Kåver & Mellin
Länsförsäkringar Uppsala
NCC
Ramboll
Region Uppsala
Riksbyggen
RP
S:t Eriks
Skanska
Skolfastigheter
Sportfastigheter
STUNS
Sweco
Svenska Kyrkan
Tengbom
Uppsala kommun
Uppsala Vatten & Avfall AB
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall
White

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information. 

Fokusgruppsledare 

Tabita Gröndal (Sweco)
tabita.grondal(at)sweco.se

Anna Sporre (NCC)
anna.sporre(at)ncc.se

Åsa Pallin (Uppsalahem)
asa.pallin(at)uppsalahem.se