Byggmaterialval

Fokusgrupp Byggmaterialval träffas för erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samverkan när det gäller materialval inom byggsektorn. Fokus ligger på att minska klimatpåverkan från betong och att bygga mer i trä. Exempelvis har gruppen tidigare anordnat ett större nationellt träseminarium i syfte att öka kunskapen och användningen av trä i byggnation och anläggning. Vidare är en viktig fråga för gruppen att hitta metoder och verktyg för att bättre kunna mäta de faktiska utsläppen av växthusgaser i byggprocessen.

Deltagare i fokusgruppen

Bjerking
Hasopor
Ihus
Krook & tjäder
NCC
Ramböll
Riksbyggen
S:t Eriks
Skanska
Sweco
Tengbom
Uppsala kommun
Uppsalahem AB
Vasakronan
White
WSP

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information.

Fokusgruppsledare

Anders Hollinder (Uppsala kommun)
anders.hollinder@uppsala.se