Fokusgrupp: Jakten på plasten

Jakten på plasten är fokusgruppen under tema Produktion och cirkulär ekonomi. Vanliga punkter på gruppens möten är erfarenhetsutbyten och olika inspirationsinslag. 

Inriktningar på arbetet

Minimering

  • Minimering av förpackningsplast
  • Fler refillförpackningar

Förbättrad källsortering

  • Plockstudier (erfarenhetsutbyten, resultat, åtgärder, mål, möjligheter och begränsningar)
  • Ökad källsortering (förnybar plast, upphandling, ensilageplast, matförpackningar)

Just nu drivs projektet Klimateffektiv plastupphandling inom fokusgruppen där sju medlemmar tillsammans arbetar för att minska användnigen av fossil plast i Uppsala.

Deltagare i fokusgruppen

Akademiska sjukhuset
Energikontoret Mälardalen
Fresenius Kabi
GE Healthcare
IKEA
Klimataktion
Länsstyrelsen Uppsala län
Ragn-Sells
Region Uppsala
SLU
Svenska Kyrkan
Thermo Fisher
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsala Vatten & Avfall AB
Uppsalahem AB
Varuförsörjningen
Vattenfall

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Anna Hilding (Uppsala kommun)
070-621 98 62
anna.hilding@uppsala.se

Anna Karlsson (Länsstyrelsen Uppsala Län)
010-22 33 455
anna.c.karlsson@lansstyrelsen.se