Fokusgrupp: Hållbara godstransporter

Gruppen strävar efter att alternera mellan två huvudteman på mötena:

  • Teknik/infrastruktur (fordon, drivmedel med mera)
  • Verksamhetsutveckling av godstransporter

Gruppens arbete präglas av mycket erfarenhets- och kunskapsutbyte tillsammans med olika inspirationsinslag och grupparbeten.

Projekt

För tillfället har fokusgruppen två projekt på gång:

  • Godslogistik i innerstaden
  • Utredning av möjligheter till samordnade varutransporter mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Tanken är att projekten ska kunna bära sig själva och påvisa effekter och mätbarhet på det sättet.

Deltagare i fokusgruppen

Biogas Öst
Energikontoret Mälardalen
Fresenius Kabi
Jordens Vänner
MLT
NCC
Ragn-Sells
Region Uppsala
Skandia Fastigheter
SLU
Uppsala kommun
Uppsalahem AB
Vasakronan
WSP

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Martin Ahrne (Biogas Öst)
073-641 81 57
martin.ahrne@biogasost.se

Elin Skogens (Uppsala kommun)
018-727 43 71
Elin.Skogens@uppsala.se