Fokusgrupp: Hållbar stadsdelsutveckling

Gruppen har fokus på riktlinjer och ramverk vad gäller planering på systemnivå och stadsdelsområde.

Riktlinjer för gruppen hållbar stadsdelsutveckling:

  • Erfarenhetsutbyte och samverkan inom områdesvis stadsutveckling, metoder, strukturer, organisation, styrning.
  • Arbeta med ekosystemtjänster, inklusive följa samarbetsprojektet Ekosystemtjänster i Kvarngärdet.
  • Föra dialog med stadsdelsutvecklingsprojekten, exempelvis Ulleråker, Rosendal.
  • Delta i processen att ta fram Uppsala riktlinjer för områdesvis stadsutveckling.

Deltagare i fokusgruppen

Bjerking
ChromoGenics
Ihus
IVL Svenska Miljöinstitutet
Jordens Vänner
Naturskyddsföreningen
NCC
Ramböll
Riksbyggen
Rosendal fastigheter
S:t Eriks
Skanska
Svenska Kyrkan
UL/Region Uppsala
Uppsala Cykelförening
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall
White
WSP
ÅF Consult

Länk medlemmar

Även organisationer utöver Klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med Klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Elin Stening (Uppsala kommun)
elin.stening@uppsala.se

Ingrid Nilsén Boklund (Ramböll)
ingrid.nilsen-boklund@ramboll.se