Fokusgrupp: Byggmaterialval

Gruppen har fokus på indirekt klimatpåverkan i byggmaterial, särskilt fokus ligger på att utveckla träbyggande. 

Riktlinjer för gruppen Byggmaterialval:

  • Erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samverkan för lägre klimatpåverkan och möjligen klimatpositiv påverkan från byggmaterial.
  • Utveckla förmåga att mäta och sätta mål för indirekt klimatpåverkan i byggmaterial, i den egna organisationen och i Klimatprotokollet.
  • Främja val av material med låg klimatpåverkan och möjligen positiv klimatpåverkan.
  • Föra dialog kring kommunalt träbygg-mål.

Deltagare i fokusgruppen

Bjerking
ChromoGenics
Ihus
IVL Svenska Miljöinstitutet
Jordens Vänner
Naturskyddsföreningen
NCC
Riksbyggen
Rosendal fastigheter
S:t Eriks
Skanska
Sweco
Svenska Kyrkan
Uppsala kommun
Uppsalahem AB
Vasakronan
White
WSP

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Pia Wacker (White)
pia.wacker@white.se

Anders Hollinder (Uppsala kommun)
anders.hollinder@uppsala.se