Nyhet

Vasakronan bygger ny solpark i Uppsala

Publicerad: 12 juni 2019 Senast uppdaterad: 12 juni 2019

Fastighetsbolaget Vasakronan har beslutat bygga en stor solpark i Fyrislund, en anläggning som kommer att ha en installerad effekt på 5 MW. Tillsammans med Uppsala kommuns beslut att bygga solcellsanläggningar på upp till 3 MW och Region Uppsalas satsning på ca 1 MW gör att målet 100 MW solel till 2030 nu är inom räckhåll.

2050 ska Uppsala kommun vara klimatpositivt och för det krävs många viktiga insatser, bland annat omställning till helt fossilfri energi. Via Uppsala klimatprotokoll samverkar kommunen med företag, organisationer och andra aktörer för att bygga fler solcellsanläggningar i Uppsala. Att Vasakronan, en av klimatprotokollets medlemmar, nu beslutat bygga en solpark på totalt 5 MW är ett stort och viktigt bidrag.

- Att anlägga en solcellspark i det här området är en bra alternativanvändning av mark som Vasakronan äger men inte har exploaterat. Det ligger helt i linje med vår vision om den goda staden och bolagets ambitiösa miljömål, säger Ulf Näslund, teknikutvecklingschef Vasakronan.

Uppsala i solcellstoppen
Uppsala kommun som geografiskt område har redan idag flest solcellsanläggningar i landet. Och med strax över 11 MW installerat leder Uppsala solcellsligan tillsammans med Göteborg och Stockholm. Det är tio gånger mer än 2015 då vi bara tog vara på 1,1 MW av solenergin.

- Det är förstås en bit kvar till 100 MW, men ökningen sker exponentiellt och Uppsala har nästan fördubblat den installerade effekten varje år sedan 2015, säger Kristina Starborg, utvecklingsledare inom energi, Uppsala kommun.

Läs mer om kommunens klimat- och miljöarbete