Nyhet

Utsläppen minskade med 26 procent för Uppsala klimatprotokoll

Publicerad: 3 juni 2021 Senast uppdaterad: 3 juni 2021

När Uppsala klimatprotokoll sammanfattar sin fjärde period står det klart att utsläppen av växthusgaser minskat med 26 procent sedan 2017.

– Det är ett positivt resultat, men vi får inte nöja oss med det. Nu måste vi öka takten och nå ännu lägre tillsammans, säger Laura Hartman, ordförande i Uppsala klimatprotokolls samordningsgrupp. 

Sammanställningen av utsläppssiffrorna gjordes i samband med att Klimatprotokollets fjärde period som pågått sedan hösten 2018 avslutades. Målsättningen för perioden var att minska utsläppen med 27 procent, ett mål som nätverket nästan nådde med resultatet på 26 procent. I statistiken går det att läsa att utsläppen gick upp under 2018 men att de sedan minskade igen under 2019 och 2020.

Omställning i fjärrvärmen och färre tjänsteresor

En av de främsta anledningarna till att utsläppen minskar är protokollmedlemmen Vattenfall Värmes omställning av fjärrvärmeverket som förser 90 procent av Uppsalaborna värme, där man slutat använda torv och fossila bränslen. Det syns också stora minskningar av utsläpp från tjänsteresor där pandemin tros ha spelat en viktig roll. 

– Vi ska både fasa ut de fossila utsläppen vi har i vår egen verksamhet och vi ska bidra till att våra kunder och partners kan göra samma sak. För mig är det viktigt att tydliggöra att det här är inte vår hållbarhetsstrategi. Det här är vår affärsstrategi – och den är hållbar, säger Vattenfalls VD Anna Borg. 

Arbetet i Uppsala klimatprotokoll fortsätter i en femte protokollsperiod som inleds i höst. Målet är att fortsätta minska utsläppen i den takt som Parisavtalet kräver. För Klimatprotokollets medlemmar innebär det en minskningstakt på 14 procent årligen till och med 2030.