Nyhet

Nu utmanar vi varandra!

Publicerad: 3 september 2018 Senast uppdaterad: 3 september 2018

Under senaste året har Klimatprotokollet formulerat 30 stycken klimatutmaningar att ta sig an. Utmaningarna är nu officiella och genom antagande utmanar medlemmarna varandra och andra på att öka takten i klimatarbetet.

Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll arbetar för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. För att påskynda arbetet har klimatutmaningarna tagits fram. Ordet klimatpositiv innebär inte endast att nå minusutsläpp, arbetet ska också vara inspirerande och glädjefyllt.

Arbetet med att ta fram klimatutmaningarna inleddes under hösten 2017. Sedan dess har Klimatprotokollets fokusgrupper, representanter vid Rundabordsmöten, Klimatgruppen och Samordningsgruppen bearbetat utmaningarna i olika omgångar. I augusti publicerades de 30 klimatutmaningarna i färdig form.

Presentation av utmaningar.

Bildtext: Utmaningarna diskuteras under Rundabordsmötet i mars 2018. Moderatorerna Björn Sigurdson (Uppsala kommun) och Maria Säfström (Ihus) från Samordningsgruppen leder diskussionen.

Utmaningarna är uppdelade på fem olika områden: Energi, Transporter och arbetsmaskiner, Resor, Byggnation och anläggning samt Övrig indirekt klimatpåverkan. Som medlem i Klimatprotokollet ingår det i medlemskriterierna att anta minst fem utmaningar.

Uppsala klimatprotokoll uppmuntrar även organisationer utanför Klimatprotokollet att anta utmaningarna för att minska våra gemensamma utsläpp. Läs mer information om antagandet här.

 

Arbetet är inspirerat av Fossilfritt Sveriges utmaningar.