Nyhet

Uppsala klimatprotokoll minskade klimatutsläppen med 10 procent på två år

Publicerad: 14 juni 2018 Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Resultatet från Klimatprotokolles tredje period är nu sammanställt - sammanlagt lyckades medlemmarna minska sina utsläpp av växthusgaser med tio procent mellan 2016-2017. Under Rundabordsmötet i juni presenterades siffrorna och framgångarna av samarbetet firades.

Gruppbild klimatprotokollet

Bild: Göran Ekeberg. Bildtext: Gruppbild Rundabordsmöte 12 juni 2018.

Resultatet från perioden är över förväntan. Minskningen om tio procent är dubbelt så mycket som målet på fem procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent överträffades och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning har ökat under perioden.

De största minskningarna beror på minskade utsläpp från fastigheter och transporter. Utsläppen från fastigheter har minskat med tolv procent. Minskningen beror till största del på energieffektivisering, men även på övergången till grön fjärrvärme. Inom transporter har utsläppen minskat med 26 procent. Minskningen beror framförallt på skiftet till förnybara drivmedel hos UL, men också hos andra medlemmar.

– Tio procent lägre klimatutsläpp på två år samtidigt som Uppsala växer är ett starkt och viktigt resultat. Samarbetet med universiteten, regionen, företag och organisationer är avgörande för att lyckas med klimatomställningen. Tillsammans når vi lägre, säger Maria Gardfjell (MP), kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

RundabordsmöteBild: Göran Ekeberg. Bildtext: Rundabordsmöte. 

Läs hela bokslutet för period III här (PDF, 1 MB)

Period IV i sikte
Rundabordsmötet i juni avslutade Klimatprotokollets tredje period som varit i gång sedan 2015. En ny protokollsperiod, den fjärde (2018–2021), startar officiellt i oktober med nya mål och klimatutmaningar.

– Vi behöver samarbeta i klimatfrågan och Uppsala klimatprotokoll är ett unikt bevis på att vi når längre tillsammans. I nätverket utmanar och inspirerar medlemmarna varandra, vi delar kunskaper och driver utvecklingsprojekt. Vi har kommit långt, men är inte framme än. Därför fortsätter samarbetet i en ny protokollsperiod där vi ska öka takten än mer, säger Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun.

 Mingelbilder

Bild: Göran Ekeberg. Bildtext: Mingel och firande efter möte.