Nyhet

Uppsala i nytt samarbetsavtal med staten för att öka takten i klimatomställningen

Publicerad: 11 december 2020 Senast uppdaterad: 11 december 2020

Uppsala var idag en av nio svenska städer att underteckna Klimatkontrakt 2030, ett samarbetsavtal med staten för att påskynda arbetet med klimatomställningen. Under en digital ceremoni skrev kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) under avtalet som är det första i Europa av sitt slag.

Underskrift av Klimatkontrakt 2030 under en digital ceremoni. Foto: Teodor Axlund

- Klimatförändringarna kräver samarbete på alla nivåer. Som kommun kan vi göra mycket, men långt ifrån allt. Därför behövs breda samarbeten som detta. Nu ökar vi våra chanser att nå våra klimatmål, både i Uppsala och Sverige, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samarbetsavtalet, som också går under benämningen Klimatkontrakt 2030, tas fram inom ramen för kommunens och Uppsala klimatprotokolls samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Nio svenska kommuner skrev under lokalt anpassade avtal på en digital ceremoni den 11 december.

Genom Klimatkontrakt 2030 åtar Uppsala kommun sig bland annat att arbeta för att minska klimatutsläppen med 10-14 procent per år med start 2021 – ett mål som också medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll sedan tidigare gemensamt ställt sig bakom.

Samverkan i Uppsala klimatprotokoll och det gemensamma projektet Klimatfärdplan Uppsala, är centrala för att uppfylla kontraktet.

Kommunen åtar sig också att arbeta mer med innovation i klimatomställningen och att involvera Uppsalas invånare mer i arbetet för minskade klimatutsläpp. De kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.

- Det finns ett stort engagemang för att leva inom planetens gränser i hela Uppsalas samhälle. Nu måste vi öka takten. Vi vill tillsammans med alla engagerade uppsalabor och offentliga, privata och ideella aktörer möta den här utmaningen och hitta de lösningar som krävs, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

Klimatkontraktet är det första i Europa och ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

Avtalsparter för staten i Klimatkontrakt 2030 är generaldirektörerna på myndigheterna: Energimyndigheten, Tillväxtverket, Formas och Vinnova. Staten åtar sig att, genom Viable Cities program, underlätta för kommuner att söka nationella finansiella medel. Staten ska också stötta de kommuner som avser att ansöka om att delta i EU:s kommande utlysning om klimatneutrala städer 2030, där mycket pengar finns i potten.

Läs mer på Uppsala kommuns hemsida