Nyhet

Tre nya medlemmar!

Publicerad: 14 oktober 2019 Senast uppdaterad: 4 november 2019

Under Rundabordsmötet i oktober skrev tre nya medlemmar under Uppsala klimatprotokoll - Galderma, Uppsala Gamla Buss samt Krook & Tjäder. Detta innebär att totalt 40 organisationer nu utgör Uppsala klimatprotokoll.

 

Galderma skriver under Klimatprotokollet

Bildtext: Ola Nordqvist (TH) skriver under Uppsala klimatprotokoll för Galderma

Galderma

Galderma är ett av världens största läkemedelsföretag inom hudvård och bedriver medicinsk forskning för att erbjuda dermatologiska lösningar för ökad livskvalitet för sina patienter. Galderma Nordic grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

"Uppsalas miljö- och klimatmål stämmer väl överens med Galdermas värderingar och målsättningar. Vi känner att vårt medlemskap i klimatprotokollet kommer bidra till ett ökat engagemang bland våra medarbetare och vi är övertygade om att det är lättare att få en större påverkan på miljö och klimat om vi är fler som deltar."
- Helena Åsbrink, Head of Operations and Site Director, Galderma.

GUB skriver under Klimatprotokollet

Bildtext: Jonas Skovgaard skriver under Uppsala Klimatprotokoll för Gamla Buss Uppsala

Gamla Buss Uppsala

Gamla Buss Uppsala (GUB) har bedrivit kollektivtrafiken i Uppsala under det senaste seklet. Idag tillhandahåller GUB all stadsbussfabrik i Uppsala med totalt 220 fordon. Sedan 2012 ägs GUB av Region Uppsala som också är medlemmar i Uppsala klimatprotokoll.

"GUB:s miljöengagemang har under många år haft positiva effekter på stadsmiljön i Uppsala likväl som på företagets ekonomi och har resulterat i en idag 100% fossilfri busstrafik. Genom att samarbeta med andra aktörer i regionen hoppas vi kunna både bidra till och dra nytta av andras framgångar på miljöområdet, för allas gemensamma bästa."
- Jonas Skovgaard, VD, Gamla Uppsala Buss

Krook & Tjäder skriver under Klimatprotokollet

Bildtext: Monika Rahm & Joakim Ljung från Krook & Tjäder tillsammans med Lasse Andersson, processledare på Uppsala klimatprotokoll

Krook & Tjäder

Krook & Tjäder är en arkitektfirma med nio kontor i Sverige. Krook & Tjäder är även medlemmar i Fossilfritt Sverige och LFM30, ett lokalt initiativ i Malmö mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor.

"Vi vill vara med och bidra till att påskynda omställningen till en hållbar byggbransch. Vi ser att Uppsala klimatprotokoll ger möjlighet till ett brett nätverkande, bred samsyn och stor påverkanskraft!"
- Monika Rahm, Kontorschef, Krook & Tjäder Uppsala

 

Tack Krook & Tjäder för lån av bilder.