Nyhet

Trä – förnybart och mångsidigt byggmaterial

Publicerad: 3 februari 2017 Senast uppdaterad: 6 februari 2017

Den 20:e januari samlades ett 70-tal personer från närmare 40 olika aktörer i IFU Arena för att lyssna till föredrag om och diskutera trä i byggnation och anläggning. Deltagarna var en blandning av aktörer och branscher inom fysisk planering, fastighet, bygg och anläggning. Privata och offentliga. Bakom seminariet stod Uppsala klimatprotokolls fokusgrupp Hållbar stadsutveckling och NCC.

Ett 70-tal personer hade samlats för att diskutera trä.

– Trä är ett förnybart och mångsidigt byggmaterial. Det ger byggandet en lägre energianvändning och klimatpåverkan och bidrar även till bättre resurseffektivitet i materialval och byggfas samt vid rivning. Ett bidrag till ett Klimatpositivt Uppsala! Med de orden välkomnades deltagarna av klimatstrateg Björn Sigurdson på Uppsala kommun och moderator för seminariet. 

Skellefteå kommun inledde med att berätta om sin träbyggnadsstrategi, vilken antogs 2014 för att höja motivationen att bygga i trä. Max Österberg, projektchef på NCC, tog vid med att presentera NCCs arbete med IFU Arena. Träet är ett tydligt inslag i arenan, där bland annat stommen och bjälklagen är helt i trä. Allt trä i arenan kommer att binda upp 3000 ton koldioxid.

Jessica Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso, fortsatte med att berätta om deras nya byggsystem för höga trähus.

– Våra byggsystem är öppna för vem som helst att använda och skapar förutsättningar för att bygga snabbare, tystare och miljövänligare.  Vi vill skapa ett ekosystem för att främja massivträ genom att erbjuda marknaden byggsystemen gratis. Vi ser att vår roll i byggindustrin är att leverera konkurrenskraftiga och hållbara produkter och komponenter men även att utveckla befintliga och nya byggsystem för olika byggnadstyper och på det sättet främja de bästa möjliga lösningarna. Just nu utvecklas exempelvis en manual för kontorsbyggnader i trä.

Anders Tväråna, arkitekt på White, gav sedan deltagarna en inblick i arkitektens perspektiv på att använda mer trä i byggandet. Det bjöds bland annat på många goda exempel där White varit delaktiga, exempelvis Skellefteås nya kulturhus med planerad byggstart 2017 där White är generalkonsult.

Björn Johansson, avdelningschef Fastighetsutveckling på Bjerking och kunnig inom konstruktion, berättade om skillnaderna mellan stål/betongbyggnader och träbyggnader. Bland annat hur högt man kan bygga samt hur lösningarna ser ut kring buller och brand.
– Spridningen av ljud i träbyggnader minskas exempelvis genom separation, lägenheterna skiljs från varandra med mellanliggande luftspalter. Ett exempel på brandskyddslösning är att skydda trästommen med icke brännbara skivor eller välja en grövre dimension för att få en längre förkolningstid av träet vid brand.

Föredragsdelen avslutades av Susanne Rudenstam från Träbyggnadskansliet. Hon bjöd på en marknadsöversikt och framtida träbyggnadsindustri samt fördelar och möjligheter med att bygga i trä.

Under det avslutande diskussionspasset fick deltagarna diskutera hur träbyggnationen i Uppsala kan utvecklas vidare. En fråga var svårigheten att bygga i trä, varför det inte görs mer. Det sades bland annat att långtidseffekterna, vad byggandet i trä kan innebära på lång sikt, kan vara en utmaning. Även möjligheten att kunna ställa krav på aktörer om att bygga i trä och i markanvisningsprocesser diskuterades samt ekonomiska styrmedel. Sett framåt så behöver kompetensnivån höjas och fördelarna med att bygga i trä behöver tydligt synliggöras vid kommunikation. Uppsala kommun och universiteten kan spela en viktig roll för att utveckla detta. 

 

För mer information, kontakta Uppsala klimatprotokoll.