Nyhet

Tema: Rundabordsmöte

Publicerad: 26 mars 2018 Senast uppdaterad: 26 mars 2018

Rundabordsmöten är beslutsorgan för samverkan inom Uppsala klimatprotokoll. Två gånger per år träffas miljö- och ledningsrepresentanter från respektive medlem för diskussioner och beslut. Vårens Rundabordsmöte ägde rum 21 mars med Uppsala universitet som värd.

Bildtext: Rundabordsmöte i Humanistiska teatern.

På Rundabordsmöten deltar varje medlem med ansvarig för verksamhetsledning tillsammans med sin representant i Klimatgruppen. Rundabordsmöten sker vanligtvis en gång per halvår med undantag för uppstart och avslut av protokollsperioder då möten kan ske oftare. Utöver rollen som beslutsorgan är också Rundabordsmöten en egen samverkansform inom Klimatprotokollet.

Vårens möte
I mars ägde vårens Rundabordsmöte rum och Uppsala universitet stod för värdskapet. Mötet anordnades i nybyggda Humanistiska teatern, en hörsal som ska främja öppen humanistisk dialog. Byggnaden är designad av Klimatprotokollets medlem White arkitekter, som under mötet presenterade denna.

Representanter utanför Humanistiska teatern.
Bildtext: Representanter utanför möteslokalen.

Under mötet presenterade också Anna Rutgersson, rektorsråd Hållbar utveckling Uppsala universitet, Uppsala University Sustainability Initiative (UUSI). UUSI är en ny satsning för att främja tvärvetenskaplig forskning för hållbar utveckling genom ökad samverkan mellan vetenskapsområden och med näringsliv och samhälle.

Diskussioner rörande klimatutmaningar
Fokus för Rundabordsmötet var diskussioner och beslut rörande de utmaningar som Klimatprotokollet arbetar med. Utmaningarna ska antas för att höja ribban i klimatarbetet och för att nå målen om att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva 2050. Utmaningarna som presenterades under Rundabordsmötet är resultatet av arbete inom fokusgrupperna, Klimatgruppen och Samordningsgruppen.

Presentation av utmaningar.

Bildtext: Dagens moderatorer Björn Sigurdson (Uppsala kommun), och Maria Säfström (Ihus) från Samordningsgruppen leder samtalet.

Under mötet diskuterade medlemsrepresentanterna utmaningarnas utformning och mål, men också huruvida antagandet av utmaningar ska utgöra ett framtida medlemskriterium i Klimatprotokollet.