Nyhet

Svensk Betong föreläste om arbetet för klimatneutral betong

Publicerad: 11 december 2017 Senast uppdaterad: 20 december 2017

På senaste fokusgruppsträffen för Byggmaterialval föreläste Kajsa Byfors och Helena Karlsson från Branschorganisationen Svensk Betong om arbetet som betongindustrin genomför avseende klimatförbättringar.

Helena Karlsson och Kajsa Byfors från Svensk Betong presenterar för fokusgruppen

Under december och januari arbetar Klimatprotokollets fokusgrupper med att bearbeta utmaningarna. En utmaning för fokusgruppen Byggmaterialval är att minska klimatpåverkan från betong. Besöket av branschorganisationen Svensk Betong väckte intressanta diskussioner.

Svensk Betong har nyligen släppt rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. Samtidigt som betongen är ett beprövat och nödvändigt material som möjliggör bostäder, infrastruktur, avloppshantering och vatten- och energiförsörjning, står den inför stora klimatutmaningar.

90 % av koldioxidutsläppen från betong kommer från cementtillverkningen, medan resterande kommer från transporter, tillverkning av betong och betongprodukter och övriga delmaterial. Under driftsfasen absorberar betongen istället koldioxid, vilket motsvarar ca 15-20% av utsläppen från produktionsfasen. Betong innehåller inga farliga kemikalier och kan återvinnas till 100%, oftast som fyllnadsmaterial men även för tillverkning av ny betong.

De senaste 20 åren har klimatpåverkan från betong minskat med 20 procent. Svensk Betong menar dock att genom mer aktiva val skulle en minskning med ytterligare 10-15 procent vara möjligt redan i dag.

Svensk Betong har som målsättning att klimatpåverkan från betong ska ha minskat med 50 procent om fem år. Detta ska bland annat ske genom att optimera mängder och använda nya cementsorter. Under nästkommande 20 år skulle också det också gå att fördubbla betongens koldioxidupptag. Om 20-30 år är målet att klimatpåverkan från betong ska vara noll. För detta krävs teknik- och processutveckling samt nya bindemedel.

Här kan du läsa mer om Svensk Betongs arbete och rapporten i sin helhet.