Nyhet

Rundabordsmöte uppmärksammade 10 år för Uppsala klimatprotokoll

Publicerad: 2 oktober 2020 Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Höstens digitala Rundabordsmöte blev extra högtidligt då fokus låg på att fira tio år som aktivt nätverk. I panelsamtal diskuterade initiativtagare och medlemmar framgångar sedan 2010 samtidigt som deltagarna framtidsspanade på nästkommande tio år och det fossilfria Uppsala.

Bild: Panelsamtal under Rundabordsmötet

Tillsammans har Klimatprotokollets medlemmar nu under ett decennium samverkat och engagerat i klimatfrågan. Detta uppmärksammades under Rundabordsmötet i oktober, när ledningsrepresentanter och klimatansvariga från respektive medlem samlades digitalt. Mötet bjöd på tillbakablickar i panelsamtal med initiativtagare och såväl gamla som nya medlemmar. 

Mötet besöktes också av hållbarhetsprofilen Fredrik Warberg som tog med deltagarna på en tidsresa till 2030 med utblick på 2050. Framtidsspaningen följdes av gruppdiskussioner om Klimatfärdplan Uppsala och vad krävs för att vi tillsammans ska öka takten i omställningen och nå klimatmålen.

Under mötet skrev även två nya medlemmar under Uppsala klimatprotokoll – Sweco samt Sport- och rekreationsfastigheter. Båda hälsades varmt välkomna in i nätverket som nu består av totalt 42 medlemmar.

Läs mer om Sweco och Sport- och rekreationsfastigheter.