Nyhet

Rundabordsmöte på slottet

Publicerad: 14 oktober 2019 Senast uppdaterad: 19 november 2019

Årets andra Rundabordsmöte bjöd på samtal med kommunpolitiker, tre nya medlemmar och nytt utvecklingsmål. Stämningen var god när medlemmarna samlades på Uppsala slott i oktober.

Uppsala klimatprotokoll rundabordsmöte oktober 2019

Bildtext: Rundabordsmöte på Uppsala slott. Fotograf: Krook & Tjäder.

Rundabordsmöten är beslutsorgan för samverkan i Uppsala klimatprotokoll. Två gånger per år träffas miljö- och ledningsrepresentanter från respektive medlem för diskussioner och beslut. Höstens möte ägde rum 11 oktober på Uppsala Slott under värdskap av Länsstyrelsen och landshövding Göran Enander.

Samtal med kommunpolitiker

Kommunpolitiker hade bjudits in till mötet för diskussion kring hur vi tillsammans kan nå våra klimatmål till 2030. Diskussionerna rörde bland annat global kontra lokal hållbarhet, producenters ansvar, tydligare krav på cirkularitet inom bygg- och anläggningssektorn samt vikten av fortsatt dialog mellan verksamheter och politiken.

Diskussioner med kommunpolitiker under rundabordsmöte okt 2019

Bildtext: Diskussioner under Rundabordsmöte. Från vänster till höger: Lina Yng-Energikontoret Mälardalen, Mattias Monbäck- NCC, Fredrik Frensborg-WSP, och Mohammad Hassan- Kommunalråd (L). 

Nytt utvecklingsmål

Under mötet antogs även ett nytt utvecklingsmål:

"Medlemmarna ska öka sin förmåga att beräkna och åtgärda indirekt klimatpåverkan, där transporter är prioriterade."

Utvecklingsmålet kommer att följas upp och skärpas inför nästa period, med start hösten 2021.

Klimatprotokollets medlemmar har sedan tidigare beslutat om att skärpa det övergripande klimatmålet. Detta innebär att de gemensamma utsläppen ska minska med 10-14 % per år fram till 2020 (med basår 2017). Därefter ska minskningen ligga på 14 % per år till 2030 (med basår 2020).

Målen är satta utifrån vad som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtaganden.

Tre nya medlemmar

Rundabordsmötet avslutades med att tre nya medlemmar skrev under Uppsala klimatprotokoll: Galderma, Uppsala Gamla Buss och Krook & Tjäder. Läs mer om de nya medlemmarna här.