Nyhet

Restauranger minskade utsläpp med över 30 procent

Publicerad: 16 juni 2020 Senast uppdaterad: 16 juni 2020

Genom att justera recept och klimatmärkta menyer har deltagare i projektet Klimatprofilering av restauranger löpande visat upp positiva klimatresultat. När projektet nu avslutas står det klart att alla medverkande restauranger minskat sina utsläpp från luncher – flera med över 30 procent.

- Flera av Uppsalas restauranger och gymnasieskolor har på ett jättebra sätt minskat sina matrelaterade utsläpp och visat att det går att göra genom aktiv menyplanering. Det känns hoppfullt, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

Uppsala kommuns projekt Klimatprofilering av restauranger startade 2018 i syfte att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger i Uppsala, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan.

Sedan starten har 10 kök med totalt 16 restauranger klimatprofilerats. Både privata och offentliga restauranger har medverkat. Restauranger som deltagit har fått tillgång till ett IT-verktyg som mäter olika råvarors klimatutsläpp. Ingredienser med hög klimatpåverkan har sedan bytts ut mot ingredienser med lägre. För att uppmuntra kunder till att välja rätter med låg klimatpåverkan, har klimatavtrycket för luncherna visualiserats på menyn.

- Det är fantastiskt vilket engagemang vi sett i köken som varit med i klimatprofileringen. Med ganska små medel går det att minska utsläppen från våra måltider. Genom att engagera och involvera eleverna på skolorna har vi också spridit kunskapen och gett dem möjlighet att göra aktiva val genom att välja maträtter med lägre klimatpåverkan. Vi har redan låga utsläpp, men naturligtvis arbetar vi vidare för att minska koldioxidutsläppen från måltiderna, säger Sandra Cuturic, områdeschef på Måltidsservice, Uppsala kommun.

En måltid ska inte släppa ut mer än 0,5 kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) för att anses klimatsmart, enligt en definition från Världsnaturfonden. Detta har flera av projektdeltagarna lyckats med. Restaurangen på Rosendalsgymnasiet lyckades komma allra lägst och landade på ett genomsnitt på 0.44 kilo CO2e per lunch. Även flera andra av kommunens gymnasieskolor sticker ut med låga utsläpp, däribland Celsiusskolan och Fyrisskolan.

Maten står i dag för en fjärdedel av de klimatutsläpp en genomsnittlig svensk orsakar. Att flera restauranger minskat utsläppen med över 30 procent gör därför stor skillnad i totala utsläpp. Tillsammans serverar deltagarna i projektet 8000 luncher per dag. Extra kul är att alla restauranger minskat utsläppen trots att alla haft ett relativt lågt utgångsvärde.

Inom ramen för projektet har också en webbutbildning om matens klimatpåverkan tagits fram. Utbildningen tar 25 minuter och är öppen för alla.

Ta del av utbildningen

Alla projektets deltagare:

  • Restaurang UKK - Uppsala Konsert & Kongress
  • Restaurangen på Katedralskolan
  • Restaurang Björken (Sodexo)
  • Restaurang Kannan och Bistro Rudbeck (Eurest)
  • Restaurangen på Rosendalsgymnasiet
  • Restaurang Segerstedt (Fazer)
  • Restaurang Picnic/Radisson Blu Uppsala
  • Restaurangen på Celsiusskolan, Uven gymnasiet, Almtunaskolan och Tallens förskola.
  • Restaurang Morellen (Fazer)
  • Restaurangen på Fyrisskolan, Lundellska skolan och Sverkerskolan.

Läs mer om projektet