Nyhet

Presentation av miljöberäkningsverktyget BM 1.0

Publicerad: 12 februari 2018 Senast uppdaterad: 12 februari 2018

Det senaste fokusgruppsmötet för Byggmaterialval gästades av Anders Ejlertsson och Karin Lindeberg från IVL Svenska Miljöinstitutet. De presenterade det nya miljöberäkningsverktyget BM 1.0, som används vid livscykelanalyser på byggnader.

Publik från IVL och fokusgrupp Byggmaterialval

IVL arbetar med klimatberäkningar för byggnader och LCA-studier, vilket går väl i linje för fokusgruppens temaområde. Under mötet presenterade de miljöberäkningsverktyget BM 1.0 som IVL kommer släppa inom kort.

BM 1.0 syftar till att skapa en utvecklingsstrategi inom byggbranschen med flera livscykelsteg som möjliggör en livscykelanalys för byggnader. Genom verktygets databas kan företag direkt få reda ett medelvärdesresultat för en byggnads klimatpåverkan i Sverige. I databasen finns 16 olika varugrupper som representerar olika områden inom byggnation. Det finns möjlighet att lägga till egna resurser och data, från exempelvis plast, byggplatsen, AF, varor, transporter och specifik EPD-data. IVL uppdaterar verktyget och databasen kontinuerligt för att ytterligare utveckla och involvera flera steg i verktyget.

Till skillnad från dagens LCA-analyser och verktyg ska BM 1.0 vara tillgängligt för en bredare grupp inom byggsektorn. Det kräver ingen expertkompetens inom området och dessutom är verktyget gratis. Här hittar du mer information om miljöberäkningsverktyget på IVLs hemsida.