Nyhet

Minska användningen av fossil plast med nytt stödmaterial

Publicerad: 21 december 2020 Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Uppsala kommuns förvaltningar och bolag har under 2020 intensifierat sitt arbete med att minska användningen av fossil plast. Till sin hjälp har de haft olika stödmaterial som även kan vara till nytta för klimatprotokollets medlemmar i arbetet med plastutmaningen.

– För att ta reda på hur vi bäst kan stötta kommunens verksamheter med att minska klimatpåverkan från plast, har vi samarbetat med olika pilotverksamheter inom kommunen, berättar Mia Carlevi, Miljöhandläggare på Uppsala kommuns Hållbarhetsavdelning.

Pilotverksamheterna har undersökt vilka plastminskande åtgärder som passar i deras verksamheter och utifrån de erfarenheterna har ett stödmaterial arbetats fram tillsammans med pilotverksamheterna.

– Användarvänlighet har varit ett ledord för oss och vi ser att många av verksamheterna har haft nytta av stödmaterialet för att hitta sätt att minska sin plastanvändning, fortsätter Mia.

Under året har de flesta förvaltningar och bolag agerat för att minska sin plastanvändning i enlighet med de mål för minskad klimatpåverkan från plast som finns i kommunens Miljö- och klimatprogram. Kommunens plastmål är formulerat lika som klimatprotokollets plastutmaning och går därmed enkelt att använda även i det arbetet.

– Inköpslistan med alternativ till fossila plastprodukter har varit populär och uppskattats av många. Att hitta alternativ är ofta svårt och tidskrävande och en sån här lista underlättar arbetet för beställarna, berättar Mia.

Stödmaterialet består av:

• Webbutbildning om plast och plastens klimatpåverkan.
• Vägledningar för hållbar plastanvändning som steg för steg guidar verksamheten i att öka sina plastkunskaper, kartlägga sin plastanvändning och hitta åtgärder för att minska sin plastanvändning. Förutom en generell vägledning så har även vägledningar anpassade för kontor, förskola och äldreomsorg tagits fram.
• Inköpslista med upphandlade alternativ till fossila plastprodukter.
• Affischer för att kommunicera plastarbetet internt och externt.

Allt material utom inköpslistan finns här. Inköpslistan förändras i takt med att kommunens upphandlade sortiment utvecklas. Kontakta mia.carlevi@uppsala.se eller anna.hilding@uppsala.se om du vill ta del av senaste versionen.

Stödmaterialet är fritt att göras om och användas av andra organisationer än Uppsala kommun.