Nyhet

Nytt initiativ för att återbruka byggmaterial

Publicerad: 4 november 2020 Senast uppdaterad: 4 november 2020

I syfte att minska utsläppen från byggsektorn genomför Klimatprotokollet nu en kartläggning av förutsättningarna för att etablera en marknad för att återbruka byggmaterial i Uppsala. I dagsläget står nio aktörer bakom initiativet.

Klimatprotokollets Fokusgrupp Byggmaterialval tog nyligen första steget mot att initiera en lokal marknad för återbrukat byggmaterial. Under hösten görs en förstudie som ska kartlägga Uppsalas förutsättningar, men också undersöka de vägval som finns vid en etablering av en marknad som ska återbruka byggmaterial i industriella volymer.

- Bygg och fastighetssektorn står för ca 20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och materialproduktionen utgör en betydande andel. Till 2050 ska det byggas 33 000 nya bostäder i Uppsala samtidigt vi ska bli klimatpositiva. Vi behöver därför ett nytt systemtänk, bort från det linjära och till det cirkulära – säger Rasmus Ahlén, projektledare för Återbruk byggmaterial Uppsala.

Rasmus Ahlén

Bild: Rasmus Ahlén, projektledare för Återbruk byggmaterial Uppsala.

- Att återbruka måste bli det lättaste och bästa alternativet i hela värdekedjan hos alla aktörer. Där en marknad för att både köpa och lämna återbrukat material möjliggör för återbruk med stora klimat- och samhällsvinster som följd, fortsätter Rasmus.

Tanken med den inledande kartläggningen är att titta på förutsättningar kopplat till bland annat potentialen lokalt, marknadens och användarens behov samt kostnader. Kartläggningen ska också undersöka frågor rörande affärsmodeller, kvalitetssäkring samt utbud och efterfrågan. Vidare ska nyttan ur alla hållbarhetsperspektiv påvisas med ett särskilt fokus på att nå stora klimatvinster.

I dagsläget står nio finansiärer bakom projektet: Akademiska hus, Krook & Tjäder, Länsförsäkringar Uppsala, NCC, Uppsalahem, Uppsala Vatten, Tengbom, Vasakronan och White arkitekter. Även 'Centrum för cirkulärt byggande' - CCBuild - finns med som kompetensresurs i projektet.

I december väntas resultatet av förstudien vara klar. Förhoppningen är då att förstudien utgör en grund för projektansökan och vidare kapitalanskaffning för att etablera marknaden.

För mer information, kontakta projektledare:
Rasmus Ahlén, Rasmus@rahk.se