Nyhet

Nya samverkansformer för fokusgruppen Hållbara godstransporter

Publicerad: 9 maj 2018 Senast uppdaterad: 9 maj 2018

2 maj deltog medlemmar i fokusgruppen Hållbara godstransporter på ett seminarium om klimatsnåla transportmedel anordnat av Uppsala kommun. Träffen var också startskottet för nya samverkansformer med fokusgruppen.

Ett trettiotal deltagare, däribland transportföretag och godsmottagare, samlades i början av maj för att samtala och inspireras av cykelleveranser, eldrivna bilar och andra klimatsnåla transportmedel.

Elin Skogens, fokusgruppsledare för Hållbara godstransporter och trafikplanerare på enheten för mobilitet på Uppsala kommun, föreläste om hur kommunen ser på framtidens godstransporter och punkten kring innerstaden. När delar av stadskärnan byggs om måste hänsyn tas både till klimatet och till de personer och verksamheter som finns i innerstaden.

Under seminariet föreläste också Jeppe Larsen från företaget MovebyBike om fördelar och möjligheter med cykeltransport. Lastcyklar klarar idag att transportera gods upp till 300 kg och specialiserade släpvagnar klarar upp till 2,4 m i längd.

Seminariet samlade även synpunkter från berörda parter rörande vilka möjligheter som finns för utvecklandet av godstransporter med lägre klimatpåverkan. Diskussionerna, som till stor del kom att handla om tillgången på fossilfria bränslen, ligger nu till grund för hur arbetet i fokusgruppen fortsätter framöver.

Nästa möte äger rum 29 augusti 2018. Mer information kommer inom kort.