Nyhet

Ny webbutbildning om mat & klimat

Publicerad: 23 april 2020 Senast uppdaterad: 23 april 2020

Inom ramen för projektet Klimatprofilering av restauranger har en webbutbildning om matens klimatpåverkan tagits fram. Utbildningen fokuserar på hur vi kan göra mer klimatsmarta val kring maten vi äter. Totalt tar utbildningen 25 minuter och är öppen för alla.

Ny webbutbildning om matens klimatpåverkan

Ta del av utbildningen!


Om projektet Klimatprofilering av restauranger
Projektet Klimatprofilering av restauranger startade 2018. Det syftar dels till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger i Uppsala, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan.

Sedan starten har 10 kök med totalt 16 restauranger deltagit i projektet. Glädjande är att alla som medverkat minskat sina utsläpp från luncher – flera med över 30 %.

Läs mer om projektet