Nyhet

Välkommen Länsstyrelsen som ny medlem

Publicerad: 7 december 2017 Senast uppdaterad: 7 december 2017

Länsstyrelsen i Uppsala län är ny medlem i Klimatprotokollet! Processledningen intervjuar Göran Enander, Landshövding

Från vänster till höger: Aino Inkinen, Göran Enander och Anna Karlsson

1. Vilka är era förväntningar på medlemskapet i Klimatprotokollet?

Samarbetet ger inspiration för arbetet i hela länet. För Länsstyrelsen är det viktigt med nätverk att samarbeta i, och Klimatprotokollet blir extra intressant eftersom det samlar olika typer av aktörer. Det blir också ett sätt för oss att få veta vilka möjligheter och utmaningar som medlemmarna arbetar med just nu och hur planerna ser ut framåt.

2. Kan ni berätta lite kort om ert klimatarbete?

Klimat- och energistrategin för länet ska uppdateras i samverkan med kommuner och andra viktiga aktörer, här är Uppsala Klimatprotokoll ett viktigt forum. Länsstyrelsen informerar om och stödjer ansökningar till Klimatklivet för finansiering av klimatåtgärder som t ex laddinfrastruktur, plastprojekt med mera. Vi hanterar även stöd till solceller och deltar i olika projekt inom energi och klimat. Vi är aktiva i flera nätverk regionalt för en effektiv samordning av insatser som minskar klimatpåverkan och främjar övergång till fossilfri transport. Länsstyrelsen har också tagit initiativ till ett miljö- och klimatråd för länet som haft sitt första möte under november.  Förutom det strategiska arbetet för hela länet, kommer det praktiska arbetet att utvecklas för den direkta klimatpåverkan i den egna verksamheten.

3. Vilken är den största utmaningen i ert klimatarbete? 

Fossilfria transporter en stor klimatutmaning både för länet och för vår egen verksamhet. Även indirekt klimatpåverkan är viktigt, t ex från bygg- och anläggningsarbete samt från mat som importeras. Länsstyrelsen indirekta påverkan genom strategiskt arbete i länet är viktigt och har därför stor tyngd i det egna arbetet.