Nyhet

Minskade utsläpp med klimatsmarta menyer

Publicerad: 2 april 2019 Senast uppdaterad: 2 april 2019

Inom ramen för projektet Klimatprofilering av restauranger visar nu deltagare upp positiva klimatresultat. Genom att justera recept och klimatmärka menyer minskade utsläppen med upp till 33 % från medverkande restauranger.

Klimatkommunikation

Bildtext: Kommunikationsmaterial på Restaurang Uppsala konsert & Kongress.

Under 2018 beviljades projektet Klimatprofilering av restauranger finansiering från Klimatklivet. Projektet syftar dels till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger i Uppsala, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan.

Under hösten inledde flertalet restauranger arbetet med att klimatprofileras. I projektet ingick bland annat en kurs i klimatsmart matlagning och tillgång till ett IT-verktyg för att mäta olika råvarors påverkan på klimatet. För att få ännu fler kunder att välja rätter med låg klimatpåverkan, visualiserades klimatavtrycket för luncherna på menyn.

Resultat
Fyra restauranger är nu klara och kan uppvisa ett positivt resultat. Allra bäst gick det för Restaurang Kannan och Bistro Rudbeck, som uppvisade en minskning av utsläppen med hela 33 %. Under den kontrollperiod som genomfördes innan klimatåtgärderna verkställdes, släppte en lunch på restaurangerna ut 1,32 kg koldioxidekvivalenter i genomsnitt. Efter åtgärderna minskade denna siffra till 0,88 kg per portion.

Detta ska också jämföras med en svensk snittlunch som släpper ut nästan två kg koldioxidekvivalenter per portion.

Även andra deltagare visar upp goda resultat. Däribland Restaurang Uppsala Konsert & Kongress som minskade sina utsläpp med ca 14 %. Restaurangen hade ett utgångsvärde på 1,08 kg koldioxidekvivalenter per portion, vilket de lyckades minska till 0,93 kg.

Också Katedralskolan minskade sina utsläpp med ca 20 % efter klimatåtgärderna. Mätning pågår även på GE Healthcares restaurang Björken och på Restaurang Segerstedt, där resultat väntas i maj.

- Den stora minskningen av utsläpp sker framförallt i köket, när ingredienser med hög klimatpåverkan byts ut mot ingredienser med lägre. Men vi ser också att kunder i större utsträckning väljer de vegetariska och veganska rätterna som oftast släpper ut mindre, vilket påverkar resultatet i en positiv riktning, säger Belén Camarero del Rio, projektledare.

Nya restauranger kliver på
Under våren Klimatprofileras ytterligare restauranger, däribland Rosendalsgymnasiet och Restaurang Picnic på Radison Blu. I höst sker ytterligare en omgång. Projektet avlutas våren 2020.

Läs om projektets upplägg

För mer information:
Kontakta Belén Camarero del Río, projektledare.
Telefon: 072-584 09 98
E-post: belen.camarerodelrio(at)uppsala.se