Nyhet

Minskade utsläpp med klimatsmarta menyer

Publicerad: 25 juni 2019 Senast uppdaterad: 25 juni 2019

Inom ramen för projektet Klimatprofilering av restauranger visar deltagare nu upp positiva klimatresultat. Genom att justera recept och klimatmärka menyer minskade utsläppen med upp till 33 % från medverkande restauranger.

Klimatkommunikation

Bildtext: Kommunikationsmaterial på Restaurang Uppsala konsert & Kongress.

Under 2018 beviljades projektet Klimatprofilering av restauranger finansiering från Klimatklivet. Projektet syftar dels till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger i Uppsala, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan.

Under hösten 2018 inledde flertalet restauranger arbetet med att klimatprofileras. Deltagare får bland annat medverka i en kurs i klimatsmart matlagning och tillgång till ett IT-verktyg för att mäta olika råvarors påverkan på klimatet. För att få fler kunder att välja rätter med låg klimatpåverkan, visualiseras klimatavtrycket för luncherna på menyn i restaurangerna.

Resultat

Sju restauranger är nu klara och kan uppvisa ett positivt resultat. För de restauranger som lyckats allra bäst, har utsläppen minskat med över 30 %.

Utmärker sig gör Rosendalsgymnasiet som minskade sina utsläpp med 33 % på bara två månader. Under den kontrollperiod som genomfördes innan klimatåtgärderna verkställdes, släppte en lunch på skolan i genomsnitt ut 0.66 kilo koldioxidekvivalenter. Efter åtgärderna minskade denna siffra till 0.44 kilo per portion.

Detta ska också jämföras med en svensk snittlunch som släpper ut nästan två kg koldioxidekvivalenter per portion.

Även andra deltagare visar upp goda resultat. Restaurang Kannan och Bistro Rudbeck uppvisade en minskning av utsläppen med drygt 30 % - från 1,32 kilo koldioxidekvivalenter per portion till 0.88 kilo.

Också Uppsala Konsert & Kongress, Katedralskolan, Restaurang Björken och Restaurang Segerstedshuset har medverkat i projektet och fått positiva utfall.

- Den stora minskningen av utsläpp sker framförallt i köket, när ingredienser med hög klimatpåverkan byts ut mot ingredienser med lägre. Men vi ser också att kunder i större utsträckning väljer de vegetariska och veganska rätterna som oftast släpper ut mindre, vilket påverkar resultatet i en positiv riktning, säger Belén Camarero del Rio, projektledare.

Nya restauranger kliver på

Projektet fortsätter under 2019 och fler restauranger kommer medverka under hösten, bland annat restaurangerna på Fyrisskolan och på Celsiusskolan samt Restaurang Picnic på Radisson Blu.

Läs om projektets upplägg