Nyhet

Mat och klimat - ny satsning i Uppsala klimatprotokoll

Publicerad: 7 maj 2018 Senast uppdaterad: 7 maj 2018

Antalet fokusgrupper i Klimatprotokollet ökar när nya gruppen Mat och klimat startar upp i juni. Satsningen sker i samband med att Uppsala kommun beviljats investeringsstöd från Klimatklivet för projektet KlimatGott.

Maten står idag för en betydande andel av utsläppen av växthusgaser. För att påskynda arbetet med att minska dessa utsläpp vill Uppsala kommun inom ramen för samarbetet i Uppsala klimatprotokoll prova nya metoder och insatser.

Redan under Klimatgruppsmötet i början av maj sattes bollen i rullning för nya temat. Anna Wahlberg från Världsnaturfonden (WWF) föreläste om WWF:s nya koncept One Planet Plate, en satsning för mat inom planetens gränser där varje måltid max får släppa ut 0.5 kg koldioxid.

KlimatGott
Projektet Klimatprofilering av restauranger, förkortat KlimatGott, syftar dels till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger i Uppsala, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan. 

I samband med att projektet drar igång startar Klimatprotokollets nya fokusgrupp Mat och klimat upp. En uppstartsträff för intresserade restauranger och berörda medlemmar i Klimatprotokollet äger rum 7 juni mellan 11.00-13.00. Syftet med det inledande mötet är att samtala och informera kring matens klimatpåverkan, men också att samla synpunkter om hur vi tillsammans kan arbeta vidare med frågan om mat och klimat. Inbjudan och anmälan uppstartsträff  (PDF, 370 KB)

Vill du veta mer? Kontakta klimatprotokoll@uppsala.se