Nyhet

Klimatvecka startskott för spridning av klimatutmaningar

Publicerad: 28 mars 2019 Senast uppdaterad: 9 april 2019

Under Uppsala klimatveckas första eftermiddag låg fokus på Klimatprotokollets arbete med att utmana fler företag och organisationer att öka takten i klimatomställningen. Genom panelsamtal och presentationer introducerades de 30 klimatutmaningar som medlemmarna gemensamt tagit fram.

För att skapa ett ännu större engagemang för klimatfrågan, fler samarbeten och möjligheter till kunskapsutbyte, arrangerade Uppsala kommun för första gången Uppsala klimatvecka 26-30 mars.

Som en del av veckan arrangerades Klimatforum på Uppsala Konsert & Kongress – två konferensdagar fyllda med föreläsningar, seminarium och diskussioner. Som avsändare för Klimatforums första eftermiddag stod Klimatprotokollet.

Klimatutmaningar
Syftet med eftermiddagen var att sprida de klimatutmaningar som Klimatprotokollet tog fram gemensamt under 2018, till externa aktörer.

Totalt finns 30 klimatutmaningar inom fem olika områden: Energi, Transporter och arbetsmaskiner, Resor, Byggnation och anläggning samt Övrig indirekt klimatpåverkan.

Läs mer om Klimatprotokollets utmaningar

De olika områdena introducerades till Klimatforums besökare genom panelsamtal, presentationer och kortare pitchar.

Eftermiddagen inleddes med ett panelsamtal inom området för Byggnation och anläggning, där representanter från olika delar av kedjan – däribland tillverkare av material, beställande och byggföretag – diskuterade frågan 'Hur kan vi minska klimatpåverkan ifrån byggnation i ett växande Uppsala?'

Byggsamtalet följdes av bland annat presentationer och diskussioner om hur vi tillsammans kan arbeta med effekt-frågan i Uppsala, hur vi kan minska klimatpåverkan från plast och vad vi gör om HVO:n tar slut.

Läs mer om Uppsala Klimatvecka