Nyhet

Klimatmål i linje med Parisavtalet

Publicerad: 17 maj 2019 Senast uppdaterad: 26 november 2019

Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll har beslutat att skärpa klimatmålen och öka takten i klimatomställningen. Målsättningens utgångspunkt är att utsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. För Uppsala klimatprotokoll innebär det en utsläppsminskning på 10-14 % per år.

Under Rundabordsmötet hösten 2018 antogs ett första inriktningsbeslut om att Klimatprotokollet skulle ta fram målnivåer i linje med Parisavtalets åtagande om att den globala medeltemperaturen inte får överstiga 1.5-2 grader. Under Rundabordsmötet i maj - där ledningsrepresentanter från respektive medlem träffas för diskussioner och beslut - fastställdes målnivåerna:

"Fram till 2020 ska de gemensamma utsläppen av växthusgaser minska med 10-14 % per år (basår 2017). Från 2020 ska minskningen ligga på 14 % per år till 2030 (basår 2020)."

Tidigare har målsättningen inom Klimatprotokollet satts utifrån beräkningar på hur mycket medlemmarna uppskattar att utsläppen kan minska under en viss period. Den nya målnivån innebär att Klimatprotokollet har övergått från att sätta klimatmål efter vad vi kan göra, till vad vi måste göra.

Under åren 2016 och 2017 minskade medlemmarnas totala utsläpp med 5 % per år. Att minst dubblera taken framöver är således en stor utmaning. Klimatprotokollets medlemmar behöver göra nu samma sak som länderna som skrivit under Parisavtalet – arbeta vidare på en ny plan för att sluta gapet mellan prognos och mål.