Nyhet

Fyll Uppsala klimatvecka med innehåll!

Publicerad: 1 februari 2021 Senast uppdaterad: 1 februari 2021

21-27 mars arrangerar Uppsala kommun, i samarbete med Uppsala klimatprotokoll en Klimatvecka. Detta är en Klimatvecka för alla med målet att bidra till att utsläppen i Uppsala minskar.

Text: Bidra till Uppsala klimatvecka

Uppsala klimatvecka – bidra till att minska Uppsalas utsläpp

Målet med Klimatveckan 2021 är att minska Uppsalas klimatutsläpp. Nästan två tredjedelar av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp kommer från hushållens konsumtion, Uppsala är inget undantag. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Därför kommer veckan ha fokus på Hållbar konsumtion och livsstil och vända sig till Uppsalas invånare.

Veckan kommer att fyllas med aktiviteter inom områden där invånarna kan göra betydande insatser:

• Livsmedel
• Transporter/Resor
• Konsumtion
• Boende
• Kunskap, inställning och attityder till klimatomställningen

Under Klimatveckan kommer Uppsalaborna att få inspiration och kunskap om vad vi alla kan och måste göra för en hållbar framtid.

Hur kan du medverka i Uppsala klimatvecka 2021?

Både föreningar, företag och privatpersoner kan anmäla intresse att hålla aktiviteter under Klimatveckan 2021. Hjälp till att fylla veckan med aktiviteter och bidra med värdefull kunskap, konkreta tips, verktyg, tjänster etcetera inom Klimatveckans temaområden. Aktiviteten ska rikta sig till målgruppen invånare.

Alla aktiviteter bör vara självfinansierade och varje arrangör ansvarar själv för sin egen medverkan. Intresseanmälningar kommer också att kvalitetsgranskas innan de blir en del av programmet.

– Se det här som ett tillfälle att visa Uppsalas invånare att vi tillsammans arbetar för en hållbar framtid och ta chansen att bli en del av hela Uppsalas klimatvecka, säger kommunens projektledare Amanda Midhamre.

Uppsala kommun bidrar med synlighet via www.uppsala.se/klimatveckan samt andra relevanta kanaler.

Besök kampanjhemsidan för Uppsala klimatvecka och fyll i en intresseanmälan innan 14 februari.