Nyhet

Fokusgruppen Hållbar stadsutveckling delas i två

Publicerad: 14 september 2017 Senast uppdaterad: 14 september 2017

Den 30 augusti tog fokusgruppen Hållbar stadsutveckling beslutet att dela sig i två, hållbar stadsdelsutveckling och byggmaterialval.

Den ena gruppen kommer ha fokus på indirekt klimatpåverkan i byggmaterial, särskilt fokus ska ligga på att utveckla träbyggande. Den andra gruppen kommer ha fokus på riktlinjer och ramverk vad gäller planering på systemnivå och stadsdelsområde.

Föreslagna riktlinjer för gruppen materialval:

 • Erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samverkan för lägre klimatpåverkan och möjligen klimatpositiv påverkan från byggmaterial.
 • Utveckla förmåga att mäta och sätta mål för indirekt klimatpåverkan i byggmaterial, i den egna organisationen och i Klimatprotokollet.
 • Främja val av material med låg klimatpåverkan och möjligen positiv klimatpåverkan.
 • Föra dialog kring kommunalt träbygg-mål.
 • Följa samarbetsprojektet Brillinge (skarp LCA)
 • Delta i Mistra Carbon Exit.

Föreslagna riktlinjer för gruppen hållbar stadsdelsutveckling:

 • Erfarenhetsutbyte och samverkan inom områdesvis stadsutveckling, metoder, strukturer, organisation, styrning.
 • Arbeta med ekosystemtjänster, inklusive följa samarbetsprojektet Ekosystemtjänster i Kvarngärdet.
 • Föra dialog med stadsdelsutvecklingsprojekten, exempelvis Ulleråker, Rosendal.
 • Delta i processen att ta fram Uppsala riktlinjer för områdesvis stadsutveckling.
 • Delta i Mistra Carbon Exit.