Nyhet

Klimatprotokollet på mobilitetskonferens

Publicerad: 4 juni 2018 Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Klimatprotokollet var med under den internationella mobilitetskonferensen ECOMM som pågick 30 maj – 1 juni 2018 i Uppsala. Konferensen är bland de större som anordnas inom mobilitetsområdet.

Temat för årets konferens var "Mobility in Disruption – Fast-Forward to Smart and Sustainable Societies", vilket innebar att utmana det traditionella sättet att se på mobilitet. Programmet var fyllt av föreläsningar, seminarier, utställningar och exkursioner.

Klimatprotokollet fanns på plats i en monter för att informera om nätverket och samarbetet mellan medlemmarna. Framför allt lyftes det lyckade samarbetet mellan privat och offentlig sektor samt arbetet med mobilitetsfrågor i fokusgrupperna med tillhörande projekt.

Klimatprotokollet anordnade även två exkursioner där deltagarna fick ytterligare inblick i nätverkets samverkansform och organisation. Vattenfall, Ragn-sells, WSP och Bjerking föreläste om sitt arbete kopplat till mobilitet och bland annat diskuterades frågor kopplade till grundvatten, stadsutveckling och logistiklösningar för avfall i innerstaden. Flera inspirerande projekt lyftes och deltagarna diskuterade likheter och skillnader mellan olika verksamheter, branscher och länder.

Monter under mässaBildtext: Fredrik Frensborg (WSP), Johanna Sandström och Ida Folkesson (processledning) i monter under konferens.