Nyhet

Carpe Futurum är invigt

Publicerad: 5 april 2022 Senast uppdaterad: 5 april 2022

I mars invigdes Carpe Futurum – Uppsalas nya biovärmeverk. I och med att Carpe Futurum tas i bruk halveras de fossila koldioxidutsläppen från fjärrvärmen vilket resulterar i en utsläppsminskning av cirka 200 000 ton koldioxid per år. Vattenfalls omställning av fjärrvärmeproduktionen är en betydande pusselbit för att Klimatprotokollets medlemmar och Uppsala som helhet ska nå uppsatta klimatmål. Redan under Klimatprotokollets föregående programperiod ledde Vattenfalls omställning till betydande utsläppsminskningar.

Foto: Vattenfall

Carpe Futurum är en viktig del i Vattenfalls omställning till en hållbar värmeproduktion i Uppsala och tillhör slutsteg för utfasningen av torven som bränslekälla till fjärrvärmen. Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet, sammanfattar invigningen av Carpe Futurum som ett stort steg för Vattenfall i den långa resan mot ett hållbart Uppsala. En resa som redan har gett betydande utsläppsminskningar. Under protokollsperiod IV minskade utsläppen med 26% för klimatprotokollets medlemmar där Vattenfall stod för en betydande del av minskningen. Carpe Futurum är ett biovärmeverk som producerar fjärrvärme för upp till 25 000 hushåll i Uppsala med hjälp av restprodukter så som grenar, bark och returträ.

I dagsläget används Carpe Futurum enbart för fjärrvärmeproduktion men byggnaden är konstruerad för att kunna husera både elproduktion och användandet av Carbon Capture and Storage (CCS) eller Carbon Capture and Utilisation (CCU). Möjligheten för en installation av el turbiner undersöks nu av Vattenfall och kan vara en möjlighet för att säkra upp kapacitetsbristen som råder i Uppsala. Ytterligare drivs High Skies-projektet som undersöker möjligheten att använda CCS eller CCU för att fånga in Carpe Futurums utsläpp för att producera flygbränsle.

Invigningen av Carpe Futurum är ett betydande steg för Vattenfall att nå sitt mål – Ett fossilfritt liv inom en generation – men än är vi inte där. Transporter till och från anläggningen, kvarvarande utsläpp från förbränningen och den fossila plast från hushållsavfallet som bränns i energiåtervinningen är de utmaningarna som kommer härnäst för Vattenfall. Detta är frågor som Vattenfall bland annat jobbar med inom de olika Fokusgrupperna i klimatprotokollet. ilder

Vill du se invigningen i efterhand eller vill du gå på en virtuell rundvandring av Carpe Futurum? På Vattenfalls hemsida hittar du invigningen, rundvandringen och mer information om byggandet av anläggningen.