Nyhet

Avslutande konferens för projektet Klimateffektiv plastupphandling

Publicerad: 8 februari 2019 Senast uppdaterad: 8 februari 2019

6 februari bjöd Klimatprotokollet in till ett slutseminarium för projektet Klimateffektiv plastupphandling. Under dagen delade projektdeltagarna med sig av erfarenheter från projektet som pågått i två år. Dessutom bjöds det på inspirerande föreläsningar och samtal kring hur Uppsalas arbete med plast fortsätter.

Panelsamtal på scen

Bildtext: Panelsamtal mellan projektdeltagare tillsammans med moderator Eva Krutmeijer.

Projektet Klimateffektiv plastupphandling har sedan starten våren 2017 arbetat för att förändra upphandlingskriterier och på så sätt påverka leverantörerna att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast.

Under heldagsseminariet som avslutade projektet presenterades ett flertal upphandlingsverktyg som projektet tagit fram, däribland klimatkrav för plastprodukter och ett IT-verktyg för klimatbedömning.

Cirkulär framtid

Utöver resultat från projektet låg fokus på framtiden och hur plastbranschen utvecklas mot mer cirkulära flöden. Bland talarna för dagen fanns bland andra Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans, regeringens plastutredare Åsa Stenmarck från IVL Svenska miljöinstitutet och Leif Nilsson, ordförande för Svensk plastindustriförening.

Projektledare och projektmedarbetare på scen

Bildtext: Projektledare Anna Hilding (till höger) och projektmedarbetare Therese Åhlvik (till vänster) presenterar erfarenheter från projektet.

Samverkan

På frågan vad projektdeltagarna tar med sig från projektet lyfte flera att samverkansplattformen som projektet utgjort varit nyckeln till framgång. Genom projektet har man inspirerat varandra till arbete, vilket spillt över i deltagarnas egna verksamheter.

Exempelvis har Region Uppsala tack vare projektet fasat ut tre av fyra plastmuggar och använder nu 1000 färre plastmuggar per dag. Fresenius Kabi hittade en mottagare till 35 ton plastbobiner som nu årligen går till återvinning istället för förbränning.

– För att minska plastens klimatpåverkan har vi infört en plaststege som börjar med att vi behöver fundera om vi ens behöver använda materialet över huvud taget. Men när vi använder plast så skall återvunnen råvara användas i första hand för att begränsa klimatpåverkan. De är därför självklart att vi som kommun ska efterfråga återvunnen plast i våra upphandlingar där det går, säger Anna Hilding, projektledare för Klimateffektiv plastupphandling i Uppsala kommun i ett pressmeddelande.

I projektet samarbetade Klimatprotokollsmedlemmarna Fresenius-Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, Uppsala pastorat, Uppsala kommun och Vattenfall Värme AB.

Läs mer om projektet