Villkor

C.3 Utmaning: Halvera klimatpåverkan från utrikes tjänsteresor

Att klimatväxla innebär att införa en intern avgift på resor med fossila koldioxidutsläpp för att påverka den egna organisationen att välja andra alternativ. Avgiften ska sedan användas för att uppmuntra till fossilfritt resande eller andra liknande klimatprojekt för lägre klimatpåverkan i den egna organisationen. Organisationen kan välja dessutom att ovanpå detta klimatkompensera externt. Hur stor avgiften är eller annan utformning och vad medlen används till är upp till varje organisation. Avgiften ska införas på utrikes tjänsteresor som minimum, men kan frivilligt omfatta även inrikes resor.

Den som antar utmaningen väljer själva mot vilken enhet som klimatpåverkan ska mätas ("per egen vald enhet"). Förslag på egen vald enhet kan exempelvis vara per anställd, per omsättning, osv. Organisationen väljer själv eget basår mot vilken klimatpåverkan mäts.

Utmaningen motsvarar Fossilfritt Sveriges "Klimatväxlingsutmaningen", med den skillnaden den omfattar även inrikes resor med stora utsläpp.